top of page
Tirsdag kl. 11.30–12.15
Seminarsesjon 1

1.1 Støtte til mestring
Truls Tømmerås, forsker, NUBU
 

"Støtte til Mestring" er samutviklet i samarbeid med syv kommuner, forskningsavdeling og utviklingsavdeling barn ved NUBU. Hensikten er å drive forskningsbasert utvikling av et nytt effektivt tiltak som kan nå en bred målgruppe i norske kommuner og samtidig sikre at tiltaket harmonerer med brukernes og kommunenes behov. Truls Tømmerås er forsker og prosjektleder ved NUBU og vil gi oss et nærmere innblikk i arbeidet med samutvikling i Støtte til Mestring. 

 

 

1.2 Ungdomsvennlige Velferdstjenester -  Fra ungdommen til tjenestene
Marius Strøm Pettersen, Bydel Gamle Oslo
Juni Raak Høiseth, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

 

Tidligere Fylkesmannen i Oslo og Viken tok initiativ til å gjennomføre et prosjekt for å undersøke hva det innebærer at velferdstjenestene er ungdomsvennlige. Tre tjenestetilbud med relevante erfaringer fra å jobbe med ungdom ble invitert til å delta i prosjektgruppa som utformet heftet «Ungdomsvennlige Velferdstjenester». Det ble gjennomført verksteder med ungdom, fagpersoner og forskere for å finne de gode historiene om møter med velferdstjenestene.

 

Marius Pettersen fra Bydel Gamle Oslo som har jobbet med Ungdomsvennlige Velferdstjenester vil sammen med Juni Raak Høiseth fra KBT å dele av de erfaringene man har og hvordan man jobber med god brukermedvirkning i praksis.

 


 

 

bottom of page