top of page

 PROGRAM 2021

Titler på foredrag og informasjon om innhold blir oppdatert fortløpende.

Vi tar forbehold om endringer i programmet fram mot konferansen.

TIRSDAG 16. NOVEMBER

09:00 Konferanseplattformen åpner for pålogging. (Lenke til den digitale plattformen for konferansen vil bli sendt ut til hver enkelt deltaker på konferansedagen.)

 

10:00  Konferansen åpnes av Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Velkommen til konferansen, Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør, NUBU


Hovedforedrag: Phil Fisher - professor ved University of Oregon

Etterfulgt av diskusjon/spørsmål til foredragsholder med ordstyrer fra NUBU
 

11:15 Pause

 

11:30  Parallellsesjon 1
 

1.1 Støtte til mestring 
Truls Tømmerås, NUBU
Etterfulgt av diskusjon/spørsmål til foredragsholder med ordstyrer fra NUBU


1.2 Ungdomsvennlige Velferdstjenester -  Fra ungdommen til tjenestene. Les om sesjonen.
Marius Strøm Pettersen, Bydel Gamle Oslo
Juni Raak Høiseth, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Etterfulgt av diskusjon/spørsmål til foredragsholder med ordstyrer fra NUBU

 

12:15 Lunsj

 

13:15 Parallellsesjon 2

2.1 Ekspertpanelet i UEVO-studien: Hvordan benytte ungdoms kompetanse direkte inn i et prosjekt om og for ungdom? Les om sesjonen.
Marianne Bergerud-Wichstrøm, NKVTS
Etterfulgt av diskusjon/spørsmål til foredragsholder med ordstyrer fra NUBU

2.2 Samutvikling for å styrke barnevernets hjelpetiltaksarbeid. Les om sesjonen.
Prosjektleder Kristin Berg Nordahl fra NUBU i samarbeid med Marte Knag Fylkesnes, RKBU Vest, Merethe Løland, Organisasjonen for barnevernsbarn, og Morten Borgen, Narvik barnevern og ressursteam

Etterfulgt av diskusjon/spørsmål til foredragsholder 
 

14:00 Pause
 

14:15 Paneldebatt om brukerinvolvering  fra et tjenesteperspektiv

Elisabeth Backe Hansen, forsker I ved NOVA           
Lise Folkestad, politioverbetjent, seksjon for forebyggende og etterretning, Troms politidistrikt
Ida Lange-Nielsen, avdelingsleder/MST-veileder, Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Sissel Torsvik, regionkoordinator Øst, NUBU        
Ivar Frønes, seniorforsker ved NUBU og professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, moderator 

Etterfulgt av diskusjon/spørsmål til debattdeltakere med moderator.

 

15:15 Takk for i dag

 
ONSDAG 17. NOVEMBER

09:00  Konferanseplattformen åpner for pålogging

 

10:00  Velkommen til konferansen dag to, Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør, NUBU

Intervention Co-Creation via Human-Centered Design: Improving Implementability to Meet User Needs
Aaron Lyon, psykolog og professor ved University of Washington College of Education. Les om foredraget.

 

11:15 Pause

 

11:30  Parallellsesjon 3
 

3.1 Brukersentrert samutvikling og implementering av tiltak i barnevernet. Les om sesjonen.
Thomas Engell, RBUP​
Etterfulgt av diskusjon/spørsmål til foredragsholder med ordstyrer fra NUBU

3.2 
Mer enn atferdsvansker: Ungdommers og familiers vurdering av sammensatte vansker og tilfredshet med behandlingen i FFT, MST og TFCO. Les om sesjonen.
Knut Taraldsen, NUBU

Etterfulgt av diskusjon/spørsmål til foredragsholder med ordstyrer fra NUBU

 

12:15 Lunsj

 

13:15 Parallellsesjon 4

4.1
«Bekymringsfull seksuell atferd hos ungdom - Er det trygt å snakke om det?» Terapeutisk allianse, samarbeid og sikkerhet i Multisystemisk terapi for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd (MST-PSB). Les om sesjonen.

Dagfinn Mørkrid Thøgersen og Anne Cathrine Bartvik, NUBU
Etterfulgt av diskusjon/spørsmål til foredragsholdere

4.2 Involvering av barnet i en foreldreveiledningskontekst. Les om sesjonen.
Hege Havnås, PMTO-regionkonsulent i region Øst, Bufetat og Siril Cock Aschjem, regionkoordinator Øst, NUBU

Etterfulgt av spørsmål til foredragsholder med ordstyrer fra NUBU

 

14:00 Pause
 

14:15 Paneldebatt brukerorganisasjoner om brukerinvolvering

Landsforeningen for barnevernsbarn - styremedlem Thomas Johansen
Organisasjonen for Barnevernsforeldre - leder Merethe Løland

Kompetansegruppen for minoritetsspørsmål (Bufdir) - Milica Javdan
Mental Helse Ungdom  - styremedlem Benedikte-Marie Lio

Andreas Høstmælingen, forskningsdirektør ved NUBU, moderator

Etterfulgt av diskusjon/spørsmål til debattdeltakere med moderator

 

15:30 Takk for i dag

Konferansen er godkjent av Norsk Psykologforening som 14 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister. Kursbevis vil bli sendt ut til alle etter endt konferanse.

bottom of page