Parallelle seminarer

 • Social/Emotional Development and the Importance of Healthy Relathionships
  – Tracy Vaillancourt, professor ved University of Ottawa

 • De Utrolige Årene – Veien hit og videre
  – Bjørn Brunborg, NORCE

 

 • Utenforskap og vold mot barn: Hvordan jobbe systematisk med familiers levekår i MST-CAN?
  – Audun Formo Hay, veileder/leder MST-CAN, Bærum kommune og Charlotte Styren, terapeut i MST-CAN, Bærum kommune

 • Ny kunnskap om barn som får hjelp og støtte fra barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien

– Kristin Berg Nordahl og Mari-Anne Sørlie, NUBU

 

 • Innovasjon i praksis: Forskning og utvikling av et kommunalt foreldreveiledningstiltak rettet mot forebygging av psykiske vansker hos barn
  – Truls Tømmerås og Agathe Backer-Grøndahl, NUBU

 • Kliniske eksempler fra behandling av de mest utsatte ungdommene – hvilke suksessfaktorer finner vi?

– Rebecca Ervik-Jeannin, NUBU og Kharim Lekhal, Bufetat

 • Erfaringer og foreløpige funn fra utprøvingen av Nurse-Family Parnerships/Familie for Første Gang i Norge – Hvordan tilpasse et amerikansk-lisensert program i en norsk velferdskontekst?

Tine Gammelgaard Aaserud, fagsjef  ved RBUP og Eirin Pedersen og Wendy Nilsen, Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Met

 • MATCH: Transdiagnostisk behandling for barn og unge

Ragnhild Askeland Sandbu og Silje Hukkelberg, NUBU

 • Skolens arbeid med den stille og innadvendte elevrguppen

– Liv Heidi Mjelve og Geir Nyborg, Institutt for spesialpedagogikk, UiO, og Anne Arnesen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO/NUBU​

 • Relasjoner i klassen og sosiale ferdigheter
  – Kristine Amlund Hagen

 • Standardiserte forløp – utarbeidet for barnevernsinstitusjoner med fokus på behandling for ungdom

– Marianne Stallvik, Reidar Egset Haug, Morten Lundgren og Elisabeth Sørlie, Spisskompetansemiljø Behandling Ungdom, Bufetat

 

 • Nye og tilpassede komponenter i det kliniske utviklingsarbeidet i Utvidet TIBIR –  «Støtte til mestring»
  – Anett Apeland og Elisabeth Askeland, NUBU

 • SPACE: Overview and Practical Implementation Workshop
  – Eli Lebowitz, professor Yale University

 •  Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds

– Joshua Patras og Marit Trætteberg, Universitetet i Tromsø, og Cobohwa Baganda

 •  Multisystemisk arbeid med utfordringer i skolen

– MST-terapeut og vernepleier Merete Pettersen og MST-terapeut og psykolog Tonje Strømmen

 • Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC) – refleksjoner fra en norsk pilotstudie

– Heidi Jacobsen og Hans Bugge Bergsund, RBUP

 • "lt takes a village to raise a child"- Hvordan jobbe med gjengbekjempelse og hjelpe ungdom ut av kriminelle og voldelige gjenger
  – Ingvild S.Rasch-Olsen, Elin Guttormsen, og Caroline Victoria Furuholmen, MST Buskerud.

 •   Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Trinnvis Traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen (Trinnvis TF-CBT i kommunen)
  – Marianne Martinsen og Kaja Michaelsen, NKVTS

 • Læringsbasert rusbehandling (LBR) i institusjon – - presentasjon av behandlingsmetoden
  – Grethe Elin Larsen, Bufetat, Per Morten Bakke, Jong ungdomshjem og Lisbeth Anita  Wiig, Bjørgvin ungdomssenter

 • Tidlige faktorer og hjernen gjennom livet
  – Kristine Beate Walhovd, Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), Universitetet i Oslo.

 • God forgives but the brotherhood doesn’t; en samtale om utenforskap i en moderne tid
   Ingvild Stjernen Tisløv , Bufdir, og Kharim Lekhal, Bufetat

 

© 2019 NUBU -– Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Personvern og informasjonskapsler