top of page

Parallelle seminarer

 • Støtte til mestring 
  Truls Tømmerås, NUBU

 • Ungdomsvennlige velferdstjenester
  Marius Strøm Pettersen, Bydel Gamle Oslo, og Juni Raak Høiseth, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

 • UEVO: Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep
  Marianne Bergerud-Wichstrøm, NKVTS

 • Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet
  Kristin Berg Nordahl, NUBU, Marte Knag Fylkesnes, RKBU Vest, Merethe Løland, Organisasjonen for barnevernsforeldre, og Morten Borgen, Narvik barnevern og ressursteam

 • Brukersentrert samutvikling av tiltak og implementeringsstrategier i barnevernet
  Thomas Engell, RBUP​

 • Mer enn atferdsvansker: Ungdommers og familiers vurdering av sammensatte vansker og tilfredshet med behandlingen i FFT, MST og TFCO
  Knut Taraldsen, NUBU

 • «Bekymringsfull seksuell atferd hos ungdom - Er det trygt å snakke om det?» Terapeutisk allianse, samarbeid og sikkerhet i Multisystemisk terapi for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd (MST-PSB)
  Dagfinn Mørkrid Thøgeresen og Anne Cathrine Bartvik, NUBU

 • Involvering av barnet i en foreldreveiledningskontekst
  Hege Havnås, Bufetat og Siril Cock Aschjem, NUBU

 

bottom of page