Parallelle seminarer

 • Støtte til mestring 
  Truls Tømmerås, NUBU

 • Ungdommsvennlige velferdstjenester
  Marius Strøm Pettersen, programkoordinator, Bydel Gamle Oslo

 • UEVO: Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep
  Gertrud Sofie Hafstad, NKVTS

 • Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet
  Kristin Berg Nordahl, NUBU

 • Brukersentrert samutvikling av tiltak og implementeringsstrategier i barnevernet
  Thomas Engell, RBUP​

 • Tilbakemeldingssystemet «Hva er viktig for deg?» (HEVD) 
  Thomas Tollefsen, BUP Søndre Nordstrand

 • «Bekymringsfull seksuell atferd hos ungdom - Er det trygt å snakke om det?» Terapeutisk allianse, samarbeid og sikkerhet i Multisystemisk terapi for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd (MST-PSB)
  Dagfinn Mørkrid Thøgeresen og Anne Cathrine Bartvik, NUBU

 • Barns brukermedvirkning
  Hege Havnås, PMTO-regionkonsulenter i region Øst, Bufetat