Onsdag kl. 13.15 –14.00
Seminarsesjon 4

4.1 «Bekymringsfull seksuell atferd hos ungdom - Er det trygt å snakke om det?» Terapeutisk allianse, samarbeid og sikkerhet i Multisystemisk terapi for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd (MST-PSB).
Dagfinn Mørkrid Thøgersen og Anne Cathrine Bartvik, NUBU

                   

Mer  informasjon kommer.

 

4.2 Involvering av barnet i en foreldreveiledningskontekst
Hege Havnås, PMTO-regionkonsulenter i region Øst, Bufetat og Siril Cock Aschjem, regionkoordinator Øst
 

Parallellsesjonen vil ta utgangspunkt i problemstillinger og kliniske eksempler fra samtaler med foreldre og barn med fokus på barns medvirkning. Erfaringene er hentet fra PMTO-behandling (Parent Management Training - Oregon), men vil være relevant for andre som jobber med foreldre og barn.