top of page
Onsdag kl. 13.15 –14.00
Seminarsesjon 4

4.1 «Bekymringsfull seksuell atferd hos ungdom - Er det trygt å snakke om det?» Terapeutisk allianse, samarbeid og sikkerhet i Multisystemisk terapi for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd (MST-PSB).
Dagfinn Mørkrid Thøgersen og Anne Cathrine Bartvik, NUBU

                   

Når terapeuter skal tilby behandling til ungdom med bekymringsfull seksuell atferd, kreves det at man er oppmerksom på behovet for sikkerhet. Dette for å forhindre videre skadelig atferd.  Samtidig skal terapeuten etablere et samarbeid og en terapeutisk allianse med ungdommen og foreldrene. På grunn av den skam og skyldfølelse som kan oppstå når ungdom viser problematisk seksuell atferd, kan både ungdommen selv og foreldrene ha en tendens til å minimere og bagatellisere hendelsene. De kan også ville ønske å unngå å snakke om det.

 

MST-PSB er en forskningsstøttet behandlingsmodell for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd. I starten av behandlingen legges det stor vekt på å få laget gode sikkerhetsplaner. Det gjennomføres en grundig kartlegging av atferden som bekymrer. Dette arbeidet gjøres samtidig som det skal etableres en terapeutisk allianse som sikrer et godt og tillitsfullt samarbeid. Denne presentasjonen vil beskrive hvordan det i MST-PSB jobbes med kartlegging, sikkerhetsplanlegging og terapeutisk allianse.

 

Det vil videre beskrives hvordan MST-PSB terapeutene i behandlingen arbeider med å øke ungdommens og foreldrenes ansvarlighet og ansvarsfølelse. På samme måte som arbeidet med sikkerhet, må det gjøres uten at det går utover den terapeutiske alliansen. Terapeuten må hjelpe ungdommen og familien til å kunne snakke om det som har skjedd og dele informasjon om seksualitet og seksuell utvikling. Dette fjerner utrygghet og usikkerhet, og kan hjelpe ungdommen videre mot en sunnere seksuell utvikling. For å kunne hjelpe ungdom og familier som strever med krevende og vanskelige temaer som bekymringsfull seksuell atferd, er vi nødt til å skape rammer som gjør det trygt å kunne snakke om det.

 

4.2 Involvering av barnet i en foreldreveiledningskontekst
Hege Havnås, PMTO-regionkonsulenter i region Øst, Bufetat og Siril Cock Aschjem, regionkoordinator Øst
 

Parallellsesjonen vil ta utgangspunkt i problemstillinger og kliniske eksempler fra samtaler med foreldre og barn med fokus på barns medvirkning. Erfaringene er hentet fra PMTO-behandling (Parent Management Training - Oregon), men vil være relevant for andre som jobber med foreldre og barn.

 

bottom of page