Onsdag kl. 11.30 –12.15
Seminarsesjon 3

3.1 Brukersentrert samutvikling av tiltak og implementeringsstrategier i barnevernet               
Thomas Engell, RBUP

                   

Mer  informasjon kommer.

 

3.2 "Hva er viktig for deg?" (HEVD)
Thomas Tollefsen, BUP Søndre Nordstrand

 

Mer informasjon kommer.