top of page
Onsdag kl. 11.30 –12.15
Seminarsesjon 3

3.1 Brukersentrert samutvikling og implementering av tiltak i barnevernet               
Thomas Engell, RBUP

                   

Dette foredraget deler erfaringer om samutvikling fra prosjektet Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA). I KOBA har barneverntjenester, ungdom og foreldre med barnevernerfaring, skolerepresentanter og forskere samarbeidet med å utvikle og implementere fleksibel skolestøtte for barn og familier i barnevernet. Tiltaket Forsterket Skolestøtte ble utviklet for å kunne brukes bredt i barnevernets vanlige praksis, både kombinert med og ved siden av andre tiltak. Resultater fra implementeringsforskning i prosjektet vil blir presentert. Foredraget vil fokusere på implementerbarhet, og herunder muligheter og begrensninger i balansen mellom forskningsbaserte kjerneelementer og behov for skreddersøm.

 

3.2 Mer enn atferdsvansker: Ungdommers og familiers vurdering av sammensatte vansker og tilfredshet med behandlingen i FFT, MST og TFCO
Knut Taraldsen, NUBU

 

NUBU implementerer tre metoder for familier hvor ungdom utviser alvorlig normbrytende atferd - Funksjonell familieterapi (FFT), Multisystemisk terapi (MST) og Behandlingsfosterhjem (TFCO). De siste årene har ungdommene som blir henvist til metodene i økende grad hatt sammensatte vansker, blant annet psykiske plager. Fra 2021 har behandlingsteamene derfor bedt ungdommene og foreldrene om å fylle ut spørreskjemaet SDQ ("Sterke og svake sider") for å kartlegge ungdommens vansker systematisk. I tillegg blir ungdom og foreldre bedt om å gi tilbakemelding om sin opplevelse av behandlingen ved avslutning.

 

I denne presentasjonen vil vi se nærmere på hva denne kartleggingen så langt viser om hvordan ungdom og foreldre i FFT, MST og TFCO opplever sammensatte vansker og behandlingen de mottar.

 

bottom of page