top of page

 Romoversikt 2019

Alle plenumsforelesninger foregår i Sal A.
Lunsjbuffé serveres i foajeen.

TIRSDAG 26. NOVEMBER

13:00  Parallelle seminarer les mer om innholdet i de ulike seminarene her


Sal A:             1.1  Social/Emotional Development and the Importance of Healthy Relationships
                         –
Tracy Vaillancourt, University of Ottawa

Møterom 1:     1.2 De Utrolige Årene – veien hit og veien videre
                           
– Bjørn Brunborg, NORCE

Sal C:               1.3 Utenforskap og vold mot barn: Hvordan jobbe systematisk med familiers levekår i MST-
                          CAN?
                           
– Audun Formo Hay, veileder/leder MST-CAN, Bærum kommune og Charlotte Styren,
                               terapeut i MST-CAN, Bærum kommune

Sal D: ​               1.4 Ny kunnskap om barn som får hjelp og støtte fra barnevernet og barne- og
                            ungdomspsykiatrien
                            
– Kristin Berg Nordahl og Mari-Anne Sørlie, NUBU

Forum:               1.5 Innovasjon i praksis: Forskning og utvikling av et kommunalt foreldreveiledningstiltak

                            rettet mot forebygging av psykiske vansker hos barn
                            
– Truls Tømmerås og Agathe Backer-Grøndahl, NUBU

Sal B:                  1.6 Kliniske eksempler fra behandling av de mest utsatte ungdommene – hvilke
                              suksessfaktorer finner vi?
                              
– Rebecca Ervik-Jeannin, NUBU og Kharim Lekhal, Bufetat

14:15 Parallelle seminarer  les mer om innholdet i de ulike seminarene her

 

Sal C:                 2.1  Erfaringer og foreløpige funn fra utprøvingen av Nurse-Family Partnership/Familie for
                            Første Gang i Norge – Hvordan tilpasse et amerikansk-lisensiert program i en nordisk
                            velferdskontekst?
                           
– Tine Gammelgaard Aaserud og Kristin Lund, RBUP og Eirin Pedersen og Wendy Nilsen,

                                Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Met.

​Forum:              2.2 MATCH:  Transdiagnostisk behandling for barn og unge
                           
– Ragnhild Askeland Sandbu og Silje Hukkelberg, NUBU

Møterom 1:      2.3  Skolens arbeid med den stille innadvendte elevgruppen
                            – Liv Heidi Mjelve og Geir Nyborg,  Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og
                                Anne Arnesen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo/NUBU

​Sal D:               2.4 Relasjoner i klassen og sosiale ferdigheter
                           – Kristine Amlund Hagen, NUBU

Sal A:               2.5  Standardiserte forløp – utarbeidet for barnevernsinstitusjoner med fokus på
                          behandling for ungdom.

                           – Marianne Stallvik, Reidar Egset Haug, Morten Lundgren og Elisabeth Sørlie,
                               Spisskompetansemiljø Behandling Ungdom, Bufetat. 

Sal B:                2.6 Nye og tilpassede komponenter i det kliniske utviklingsarbeidet i Utvidet TIBIR
                           – Støtte til mestring
                           
– Anett Apeland og Elisabeth Askeland, NUBU

 
ONSDAG 27. NOVEMBER

10:45  Parallelle seminarer les mer om innholdet i de ulike seminarene her 

Sal B:                3.1 SPACE: Overview and Practical Implementation
                           – Eli Lebowitz, Yale University

Forum:             3.2  Parenting interventions families with refugee and minority background
                          
– Joshua Patras og Marit Trætteberg, UiT Norges arktiske universitet, og Cobohwa

                              Baganda

​Sal C:              3.3 Multisystemisk arbeid med utfordringer i skolen
                         
–  MST-terapeut og vernepleier Merete Pettersen og  MST-terapeut og psykolog Tonje
                             Strømmen

Sal D: ​             3.4  Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC) – refleksjoner fra en norsk
                        pilotstudie
                        
– Heidi Jacobsen og Hans Bugge Bergsund, RBUP

Sal A:             3.5 "lt takes a village to raise a child"- Hvordan jobbe med gjengbekjempelse og hjelpe
                       ungdom ut av kriminelle og voldelige gjenger

                       – Ingvild S.Rasch-Olsen, Elin Guttormsen, og Caroline Victoria Furuholmen, MST Buskerud. 

12:30  Parallelle seminarer – les mer om innholdet i de ulike seminarene her

Sal C:           4.1  Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Trinnvis
                      traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen (Trinnvis TF-CBT i kommunen)
                       
– Marianne Martinsen og Kaja Michaelsen, NKVTS

Sal D:           4.2 Læringsbasert rusbehandling (LBR) i institusjon – presentasjon av behandlingsmetoden
                     
– Grethe Elin Larsen, Bufetat, Per Morten Bakke, Jong ungdomshjem og Lisbeth Anita  Wiig,

                         Bjørgvin ungdomssenter.

Sal B: ​           4.3 Tidlige faktorer og hjernen gjennom livet

    – Kristine Beate Walhovd, Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), 
        Universitetet i Oslo.

​Sal A:            4.4 God forgives but the brotherhood doesn’t; en samtale om utenforskap i en moderne tid

   – Ingvild Stjernen Tisløv , Bufdir, og Kharim Lekhal, Bufetat

bottom of page