top of page

Handouts 2019

Vi legger ut presentasjonene fra foreleserne fortløpende

TIRSDAG 26. NOVEMBER

09:30  Åpningsforedrag: Kjønnsforskjeller i skolen, Stoltenbergutvalget sin rapport «Nye sjanser – bedre læring.»

– Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

10:45  Keynote: The need to belong in childhood and adolescence: Implications for well-being             
           
– Tracy Vaillancourt, University of Ottawa

13:00  Parallelle seminarer 

1.1  Social/Emotional Development and the Importance of Healthy Relationships

Tracy Vaillancourt, University of Ottawa

​1.2 De Utrolige Årene – veien hit og veien videre
– Bjørn Brunborg, NORCE

1.3 Utenforskap og vold mot barn: Hvordan jobbe systematisk med familiers levekår i MST-CAN?
– Audun Formo Hay, veileder/leder MST-CAN, Bærum kommune og Charlotte Styren, terapeut i MST-CAN, Bærum kommune

​1.4 Ny kunnskap om barn som får hjelp og støtte fra barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien
– Kristin Berg Nordahl og Mari-Anne Sørlie, NUBU

1.5 Innovasjon i praksis: Forskning og utvikling av et kommunalt foreldreveiledningstiltak rettet mot forebygging av psykiske vansker
       hos barn

      – Truls Tømmerås og Agathe Backer-Grøndahl, NUBU.

1.6 Kliniske eksempler fra behandling av de mest utsatte ungdommene – hvilke suksessfaktorer finner vi?
– Rebecca Ervik-Jeannin, NUBU og Kharim Lekhal, Bufetat

14:15 Parallelle seminarer

2.1  Erfaringer og foreløpige funn fra utprøvingen av Nurse-Family Partnership/Familie for Første Gang i Norge – Hvordan tilpasse et amerikansk-lisensiert program i en nordisk velferdskontekst?
– Tine Gammelgaard Aaserud og Kristin Lund, RBUP og Eirin Pedersen og Wendy Nilsen, Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Met.

​2.2 MATCH:  Transdiagnostisk behandling for barn og unge
– Ragnhild Askeland Sandbu og Silje Hukkelberg, NUBU

2.3  Skolens arbeid med den stille innadvendte elevgruppen

– Liv Heidi Mjelve og Geir Nyborg,  Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og Anne Arnesen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo/NUBU

​2.4 Relasjoner i klassen og sosiale ferdigheter

– Kristine Amlund Hagen, NUBU

2.5  Standardiserte forløp – utarbeidet for barnevernsinstitusjoner med fokus på behandling for ungdom

– Marianne Stallvik, Reidar Egset Haug, Morten Lundgren og Elisabeth Sørlie, Spisskompetansemiljø Behandling Ungdom, Bufetat. 

2.6 Nye og tilpassede komponenter i det kliniske utviklingsarbeidet i Utvidet TIBIR
–Støtte til mestring

       – Anett Apeland og Elisabeth Askeland, NUBU

15:30 – 16:15 Plenumsforelesning: Tankekraft. Et livsmestringsprogram for elever i videregående skole

– Trygve Børve, psykolog og kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD (Kurs i mestring av depresjon), KiB (Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern) og DU (Mestringskurs for ungdom)

 
ONSDAG 27. NOVEMBER

09:00   Keynote: Parent-Based Treatment for Childhood Anxiety Disorders: The SPACE Program
            – Eli Lebowitz, Yale University

10:45  Parallelle seminarer 

3.1 SPACE: Overview and Practical Implementation
– Eli Lebowitz, Yale University

3.2  Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds

– Joshua Patras og Marit Trætteberg, UiT Norges arktiske universitet og Cobohwa Baganda

3.3 Multisystemisk arbeid med utfordringer i skolen
–  MST-terapeut og vernepleier Merete Pettersen og  MST-terapeut og psykolog Tonje Strømmen

​3.4  Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC) – refleksjoner fra en norsk pilotstudie

– Heidi Jacobsen og Hans Bugge Bergsund, RBUP

3.5 "lt takes a village to raise a child"- Hvordan jobbe med gjengbekjempelse og hjelpe ungdom ut av kriminelle og voldelige gjenger

Ingvild S.Rasch-Olsen, Elin Guttormsen, og Caroline Victoria Furuholmen, MST Buskerud. 

12:30  Parallelle seminarer 

4.1  Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen (Trinnvis TF-CBT i kommunen)
– Marianne Martinsen og Kaja Michaelsen, NKVTS

4.2 Læringsbasert rusbehandling (LBR) i institusjon – presentasjon av behandlingsmetoden
– Grethe Elin Larsen, Bufetat, Per Morten Bakke, Jong ungdomshjem og Lisbeth Anita  Wiig, Bjørgvin ungdomssenter.

4.3 Tidlige faktorer og hjernen gjennom livet

– Kristine Beate Walhovd, Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), Universitetet i Oslo.

​4.4 God forgives but the brotherhood doesn’t; en samtale om utenforskap i en moderne tid

– Ingvild Stjernen Tisløv , Bufdir, og Kharim Lekhal, Bufetat

13:45 Plenumsforelesning:  Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016

Lisa Øyen Fjøsna og John-Filip Lundhaug Strandmoen, Kripos

15:00  Avslutningsforedrag: Den grunnleggende utfordring: Utenforskap

Ivar Frønes, NUBU

bottom of page