NUBU–konferansen 2021

Arrangeres digitalt 16.–17. november 2021
 

 

«Brukerinvolvering og samutvikling: Bedre implementering, mer skreddersøm, større nytte?»

 

NUBU-konferansen 2021 vil se nærmere på prosesser med å utvikle ny kunnskap og nye metoder sammen med barn, familier og utøvere i skoler, barnevern- og helsetjenester. Målet er å finne gode måter å utvikle tiltak på som gjør implementeringen lettere, bedre skreddersøm i tiltakene og nytten større for utsatte barn og ungdom og deres familier.  

 

For skal vi kunne tilby den beste hjelpen til utsatte barn, unge og deres familier er det behov for kontinuerlig teori- og utviklingsarbeid. Kanskje er de mest virksomme metodene de hvor vi har barna, ungdommene og familiene det gjelder med på laget?

 

Men brukerinvolvering kan finne sted på ulike nivåer: tiltaksutvikling, forskning, behandling og implementering –  og reiser både muligheter og utfordringer.

 

Brukere kan være både utøvere i tjenestene og barn, unge og deres familier. Hvordan kan brukerinvolvering bidra til utvikling av kunnskap og tiltak til det beste for dem som trenger det?

 

Mange metoder kan utvikles gjennom samarbeid mellom utviklere og brukere. Ved å la familiene og barna komme med sine innspill får vi tilgang til unik erfaring som kan bidra til å gjøre tiltakene bedre og mer nyttig. Samtidig må deres kunnskap sees i sammenheng med de kjennetegnene ved en metode som har vist seg å være nødvendige for å gi den ønskete nytten. Dette gjelder både selve metoden og hvordan den implementeres. Så hvor langt kan vi gå i en samutviklingsprosess før det går utover den forskningsbaserte kunnskapen i metoden? Og hvor åpne er vi for innspill og ideer fra brukerne?

 

Det er også viktig å huske på at i tjenesteapparatet er brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Helse- og omsorgtjenestene har plikt til å involvere brukeren, men opplever brukerne selv å bli involvert?

 

Dette og mye mer er tema som vi skal ta opp, presentere og diskutere med dere under konferansen.

 
I år møtes vi digitalt
16.–17. november
 

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black

 

Mer informasjon om program og påmelding kommer 

 

© 2021 NUBU -– Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Personvern og informasjonskapsler