NUBU–konferansen 2019

26.–27. november 2019, Oslo Kongressenter

Takk til alle som deltok på NUBU–konferansen 2019.

Vi håper konferansen svarte til forventningene og ønsker alle  velkommen tilbake i 2021. 

 

ÅRETS HOVEDFORELESERE

 

 
Camilla Stoltenberg
Tracy Vaillancourt
Eli Lebowitz
Trygve Børve
Lisa Øyen Fjøsna
John-Filip L. Strandmoen
Ivar Frønes
Show More
 
26.–27. november
 

Oslo Kongressenter

Youngs gate 21, Oslo

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black

 

«Mangfold og inkludering - Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge.»

 

For barn og unge som faller utenfor barnehage, skole, fritidsaktiviteter, venner og familien blir konsekvensene store. Årsakene og sammenhengene som fører til marginalisering er komplekse. Det kan blant annet være relatert til utestengelse og mobbing på skolen, engstelse og tristhet, og sosial ulikhet. Kravene til suksess i skolen, og livet ellers, fører også til dårligere psykisk helse for mange. 

Årets konferanse ønsker å belyse temaet utenforskap for barn og unge. Hvilke tiltak finnes eller bør iverksettes for å møte disse utfordringene og fremme bedre psykisk helse hos barn og unge?

Konferansen vil videre belyse hvordan vi kan forebygge utenforskap, og fremme inkludering og mangfold.

NUBU-konferansen 2019 er godkjent av Psykologforeningen som 10 timers vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdannningen, og av Norsk sykepleieforbund (NSF) som 10 timer i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

© 2019 NUBU -– Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Personvern og informasjonskapsler